Reklama śledząca użytkownika

Remarketing

Remarketing – na problemy z pamięcią. Zaufaj specjalistom i obserwuj zaskakujące wyniki.

W obecnych czasach remarketing stanowi podstawę w tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych. To wartościowe narzędzie pozwala trafić do osób, które w przeszłości wyraziły zainteresowanie Twoją ofertą, ale z jakiegoś powodu do niej nie wróciły.

01

Lista
remarketingowa

02

Kreacja
reklamowa

03

Uruchomienie
kampanii

04

Raportowanie

Na czym polega sukces remarketingu?

Prowadzimy efektywne kampanie remarketingowe, które zwiększają częstotliwość kontaktu internauty z reklamą. To automatycznie przekłada się na większą sprzedaż i rozpoznawalność marki. Dopasowujemy i optymalizujemy spersonalizowany model kampanii remarketingowej AdWords. Sprawiamy, że treści reklamowe trafiają wyłącznie do osób, które są zainteresowane danym asortymentem. Wyświetlone reklamy zachęcają potencjalnego klienta, który finalnie nie dokonał konwersji do ponownego odwiedzenia Twojej strony internetowej. Dodatkowo działania remarketingowe mogą być również skierowane do osób, które już wcześniej zakupiły towar lub usługę.

Nasz
Cennik.

Wycena zależna od budżetu na kliknięcia

? Wycena indywidualna

Jak remarketing wygląda w praktyce?

Wyposażamy Twoją witrynę w odpowiedni skrypt, który zapisuje ciasteczko (cookie) u odwiedzających. Od tej pory gromadzimy dane o potencjalnych klientach, na podstawie których tworzymy specjalne listy remarketingowe. Remarketing AdWords pozwala nam na dostosowanie komunikatów reklamowych do ściśle wyselekcjonowanych odbiorców. Następnie korzystając z narzędzi AdWords przygotowujemy skuteczną kampanie reklamową, która będzie wyświetlana na różnych witrynach.

W przy­pad­ku kam­pa­nii Go­ogle Ad­Words wyróżniamy czte­ry pod­sta­wo­we ro­dza­je remarketingu:

 • Stan­dar­do­wy– w trakcie przeglądania witryn lub korzystania z aplikacji  należących do sieci reklamowej Google (GDN) wy­świe­tla­my użytkownikom ogólne reklamy za­chę­ca­ją­ce do po­wro­tu na daną stro­nę.
 • Dy­na­micz­ny– to dużo bar­dziej za­awan­so­wa­ny spo­sób kie­ro­wa­nia re­kla­my o spersonalizowanym charakterze. W tym przy­pad­ku wy­świe­tlamy użyt­kow­ni­kom ba­ne­ry przedstawiające dokładnie te same pro­duk­ty bądź usłu­gi, które oglą­da­li wcześniej na swojej wi­try­nie, tym samym zachęcając do sfinalizowania transakcji.
 • W apli­ka­cjach mo­bil­nych– wyświetlamy re­kla­my oso­bom, które za­in­sta­lo­wa­ły Twoją apli­ka­cję mo­bil­ną. Umoż­li­wia­ją one wy­świe­tla­nie re­klam zarówno w Two­jej apli­ka­cji jak i w in­nych apli­ka­cjach będących w sieci re­kla­mo­wej.
 • Video– w tym przy­pad­ku wy­świe­tlamy re­kla­my użytkownikom, któ­rzy mieli wcześniej jakiś kontakt z Twoimi ma­te­ria­ła­mi na ka­na­le YouTu­be. Tre­ści re­kla­mo­we są wy­świe­tla­ne w czasie, gdy internauta ko­rzy­sta­ z tego ser­wi­su, in­nych wi­tryn lub apli­ka­cji w sieci re­kla­mo­wej Go­ogle.

W naszej agencji prowadzimy wyłącznie profesjonalne działania remarketingowe, które zapewniają stosunkowo szybkie i zadowalające efekty. To świetna propozycja promocji zarówno dla sklepów e-commerce jak i stron internetowych oferujących specjalistyczne usługi.

Prywatny opiekun

1

Każdy klient, który rozpoczyna z nami współpracę, otrzymuję prywatnego opiekuna odpowiadającego za koordynacje zadań.

Umowa na czas nieokreślony z 30 dniowym wypowiedzeniem

2

99% klientów, którzy z nami współpracują, jest zadowolona z usług. Tym samym nie widzimy potrzeby wiązania nowych kontrahentów długimi umowami. Wierzymy, że spełnimy również Twoje oczekiwania i zostaniesz z nami na lata. Jeśli jednak coś Ci się nie spodoba, to w każdej chwili możesz się wycofać.

Stworzenie kreacji reklamowej

3

Nasi graficy we współpracy z osobami z marketingu przygotują dla kampanii nowoczesną i kreatywną kreację reklamową, która przyciągnie uwagę klientów.

Kompleksowa obsługa

4

Nasza współpraca zapewni Ci kompleksową obsługę konta Adwords w zakresie Remarketingu. Uwzględnia to przygotowywanie kreacji, wdrażanie reklam, ustawianie odbiorców, optymalizację stawek, analizowanie konwersji i raportowanie skuteczności reklam.

Wsparcie programistyczne

5

Nie posiadasz zespołu, który będzie mógł dla Ciebie wdrożyć tagi konwersji lub tag remarketingowy? Chętnie pomożemy Ci w tym zadaniu!

Możliwość współpracy przy innych usługach

6

Posiadamy wiele działów, które oferują szeroki wachlarz usług. Dzięki temu możesz w każdej chwili wykorzystać nasze możliwości przy: pracach graficznych, programistycznych, innych usługach marketingowych czy zamówić profesjonalne treści na wszelakie platformy.

Zadzwoń

Przekonaliśmy cię?
Skontaktuj się z nami czym prędzej :).

Bezpłatna
wycena usług.

Uzupełnij formularz i otrzymaj darmową
wycenę. Zapraszamy do kontaktu.

Dane teleadresowe:

 • Webdesign / Programowanie: 509 334 589
 • Marketing / Content: 667 758 735
 • Współpraca / Reklama: 501 965 077
 • E-mail: kontakt@heronsite.pl
 • E-mail: konrad.k@heronsite.pl
 • E-mail: marcin.w@heronsite.pl

GQ Group sp. z o.o. sp. k.

 • Adres: Rybitwy 22/320 30-722 Kraków
 • NIP: 6793182771
 • REGON: 382959821
 • KRS: 0000779158
 • Numer Konta: 87 1240 5080 1111 0010 8971 2813